Kinect AAL

Kinect alapú ambiens intelligencia AAL rendszerekben

Bevezető

Az öregedő társadalom rohamos növekedése egyre nagyobb igényt mutat az olyan megfigyelő- és beavatkozó rendszerek kialakítására, melyek képesek az idős emberek önálló, mindennapi élhetését támogatni, segíteni. Sok ilyen intelligens rendszer került kifejlesztésre, melyek elsősorban több szenzorból nyert adatok együttese alapján próbálnak következtetéseket levonni. Az élhetést támogató megfigyelési rendszerek másik fontos feladata a begyűjtött adatok feldolgozása, az információk szűrése, és a végső következtetések levonása. Ehhez különböző tanuló és következtető rendszereket, heurisztikákat használhatunk.
A Microsoft által 2010 végén bemutatott Kinect szenzor, mely eredetileg a szórakoztatóipar számára lett kifejlesztve, új lehetőségeket tárt fel az emberi alakok felismerése, és az ambiens élhetést támogató rendszerek kialakítása terén. Az eszköz és a hozzá tartozó szoftver architektúra képes olyan adatokat szolgáltatni, melyeket ma még semmilyen más eszközzel – ilyen kompakt formában - nem lehet előállítani. Ez a technológia olyan lehetőségeket tár fel, melyeket AAL alkalmazásokban még nem alkalmaztak, és kiaknázásuk nagyban elősegíthetné az AAL feladatok megoldását.

Célkitűzés

A projekt célja egy olyan rendszer kiépítése, és használható célszoftver fejlesztése, mely a Kinect használatával képes:

  • felismerni az emberi alakokat, azokat tartósan követni az adott térrészben
  • alapvető aktivitások, események közül a következők felismerésére:
    • be- és kilépés a szobából
    • elesés
    • ivás, egyéb tetszőleges gesztusok
  • az aktivitások alapján reagálni a kritikus szituációkra