JParticles

Képfeldolgozó és analizáló célszoftver

Bevezető

A kozmikus sugárzás az űrből származó nagyenergiájú részecskékből áll, előfordul benne elektron, proton, gamma-sugárzás és rengetegféle atommag (partikulum). Ezeket a részecskéket rendszerint optikailag átlátszó közegű műanyag lapocskákkal, úgynevezett szilárdtest nyomdetektorokkal fogják fel, melyeket később laboratóriumi környezetben mikroszkópokkal analizálnak. Az analizálási folyamat első lépésében a képi információk feldolgozása történik, ezen belül is elsősorban a közegbe ágyazott, mikroszkopikus méretű partikulumok morfológiai paramétereinek mérése. A kinyert adatok segítségével következtetni lehet a kozmikus sugárzás összetevőire, energiájára és más fontos paraméterére.

Célkitűzés

A cél egy önálló (standalone), a feladatot megoldó képfeldolgozó célszoftver létrehozása. A szoftvernek képesnek kell lennie:

  • A detektorképek elő-feldolgozására (beolvasás, szűrés, küszöbözés… stb.)
  • A képfeldolgozás paraméterezhető, szkriptelhető legyen (makrók használata)
  • Objektumok (BLOB) azonosítás
  • Objektumok (BLOB) morfológiai paramétereinek mérése
  • Interaktív megjelenítő és paraméterbeállító felülettel rendelkezzen (UI)
  • Rendelkezzen olyan tanuló algoritmusokkal, melyekkel az objektumok osztályozhatók
  • Az objektum-felismerési algoritmus tanítható, tesztelhető és paraméterezhető legyen
  • A program képes legyen az adatok elmentésére és betöltésre (projekt menedzsment)

Az elsődleges probléma a speciális esetek kezelésével van, amikor több azonosítandó objektum átfedi egymást, vagy az objektumok alakja eltér az alapesettől, így paramétereit más adatokból kell kinyerni.